Vidékfejlesztési támogatásból innovációs operatív csoport létrehozása a szarvasmarha embrióbiopszia módszere üzemi körülmények közötti alkalmazhatóságának kidolgozására

Bölcske, 2020 | 08 | 31.
„EMBRIO” Előállító, Átültető Forgalmazó Kft.
Szarvasmarha Embrióbiopszia Innovációs Csoport Konzorcium

CÍM: „INNOVÁCIÓS OPERATÍV CSOPORT LÉTREHOZÁSA A SZARVASMARHA EMBRIÓBIOPSZIA MÓDSZERE ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTTI ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK KIDOLGOZÁSÁRA, VALAMINT A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM LÉTREHOZÁSA”

Az „EMBRIO” Kft. vezetésével létrejött Konzorcium 87,8 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Vidékfejlesztési Program „Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás” című VP3-16.1.1.-4.1.5.-4.2.1.-4.2.2.-8.1.1.-8.2.1.-8.3.1.-8.5.1.-8.5.2.-8.6.1.-17 kódszámú program keretében a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága támogatásával. A 127 millió forintos összköltségvetésű fejlesztésbő 73 millió forint beruházást és 38 millió forint értékű kutatási és fejlesztési tevékenységet valósít meg, a fennmaradó költségeket a csoport működésére fordíthatja.

A szarvasmarha tejtermelő ágazatban a ’80-90-es évektől látványos fejlődés ment végbe a biológiai alapok megújításában, a műszaki-technikai korszerűsítésben. A tenyésztési eljárások területén a fejlődés egyik legfontosabb iránya, célja volt az ivadék-előállítás mennyiségi és minőségi irányítása a genetikai előrehaladás ütemének növelése érdekében.
Az elmúlt években a tradicionális állattenyésztési módszerek lehetőségei kimerülőben vannak, az általuk elérhető genetikai előrehaladás üteme lelassult. A modern tenyésztési eljárások alkalmazása elméleti lehetőségként rendelkezésre áll a versenyképesség fokozása érdekében, de hiányoznak azok az üzemi körülmények között is alkalmazható módszerek, melyeknek a jelenlegi tenyésztési rendszerekbe való adaptálása valóban segítheti a tenyésztőket állományaik teljesítményének fokozásában.
A projekt célja, olyan, üzemi körülmények között is rutineljárásként megvalósítható költséghatékony protokoll kidolgozása az embrió biopszián alapuló tenyészérték vizsgálatok területén, ami hatékonyan segíti az adott állomány genetikai előrehaladásának felgyorsítását.
A projekt innovatív tartalmát az embrió biopszia üzemi körülmények között végrehajtható megbízható módszerének kidolgozása adja. A projekt keretein belül az embrió biopszia költséghatékony és megbízható módszerének kidolgozása mellett sor kerül a biopszián átesett egyedek megtapadásának, valamint életképességének és vitalitásának összehasonlító vizsgálatára is, ezzel a vizsgálattal a projekt eddig nem vizsgált területeket vesz vizsgálat alá.
A protokoll kidolgozására jelen projekt keretei között szarvasmarha állományban kerül sor, de a módszer továbbfejlesztése nagyon sok lehetőséget hordoz egyéb állatfajok, elsősorban lovak hasonló célú vizsgálatára is.
A projekt szakmai vezetését a 25 éves szakmai múltra visszatekintő Embrió Kft. adja, aki szakértői hátterével úttörő szerepet játszott a hazai szarvasmarha embrió átültetések elterjesztésében.
A konzorcium vezető mellett három gyakorló gazdaság vesz részt a projekt megvalósításában:
a Milkmen Földesi Tejtermelő Kft., mely tejelő állományából biztosítja a donor állatokat a projektben elvégzendő vizsgálatokhoz, továbbá a vizsgálati labor kialakítását és a szükséges eszközök beszerzését valósítja meg a projektben,
a Bos-Frucht Agrárszövetkezet, mely Holstein-fríz fajtájú tehén állományát biztosítja vizsgálati csoportba bevonásra kerülő állományhoz, továbbá bemutató üzemként vesz részt a projektben,
valamint a Danic Kertészeti és Szőlészeti Kft., mely a takarmányozási kísérletekhez szükséges szántóföldi növénytermesztést és kapcsolódó vizsgálatokat biztosítja.
A konzorcium tevékenységében közreműködik kutatóhelyként a Vitafort Zrt., amely az állati takarmányozás területén jelentős kutató-fejlesztő bázist épített ki, valamint a Génbank-Semex Kft., aki a legnagyobb hazai mesterséges termékenyítő állomás, így a csúcsgenetikájú embriók beültetése és a megszületett üszők genom vizsgálata terén hasznosíthatók tapasztalatai.
Dr. Vigh Zsófia és Dr. habil. Könyves László kutatók szakértőként segítik a konzorcium munkáját, illetve Tamási Balázs szaktanácsadó bevonásával valósul meg a mintaüzemi programok kidolgozása.
A projekt jelentőségét az adja, hogy a nagy termelésű, genetikai előrehaladásukat maximálisan kihasználó üzemek részére kiemelt fontosságú előnyt jelenthet egy olyan megoldás, amely a genetikai előrehaladást, és az ezzel járó időintervallumot felgyorsítja.
A módszer bevezetésével jelentős mértékben csökkenthetők a tenyésztési költségek, mivel a genetikai vizsgálatok embrióból történnek, így csak azok az embriók kerülnek beültetésre, amelyeket egy vagy több értékmérőben superior-nak bizonyulnak.
A projekt az „EMBRIO” Kft. bölcskei székhelyén, valamint a konzorciumi tag Milkmen Kft. paksi telephelyén és további külső helyszíneken valósul meg.

Tovább információ kérhető: Dr. Volman László, szakmai koordinátor
Elérhetőség: volman.laszlo@gmail.com
Pozsonyiné Magyar Orsolya, projektkoordinátor
Elérhetőség: pozsonyine.orsi@gmail.com

free submit link    tanfolyam, képzés, tanfolyamkereső adsl díjak, adsl árak, sebességteszt, adsl kereső, szélessáv   
Kiadja: Eduwork.hu Kft.

tanfolyam | SEO