Készség- és közösségfejlesztés Abaújkéren

Számos készség- és közösségfejlesztő programot valósított meg pályázati forrásból, az Európai Unió támogatásával a Wesley János Iskola és Kollégium. A pályázatban résztvevő tagintézményekben különösen sok halmozottan hátrányos helyzetű tanuló jár, akik számára az így elérhető programok gyakran az egyetlen esélyt jelentik bizonyos ismeretek, élmények megszerzésére. A programok a Széchenyi 2020 keretében valósultak meg. A megítélt támogatás 19,99 millió forint volt, ami a teljes költséget fedezte. A projektben az iskola 8 különböző programot valósíthatott meg.

Ökotáborban, sportnapon, nyelvi táborokban, sporttáborban vehettek részt az abaújkéri iskola tanulói, míg az őket nevelő tanári kar akkreditált továbbképzésben részesült. Az iskolában jelentős probléma a tanulók családjainak alacsony együttműködési hajlandósága is, a pályázat keretében ezt családi nappal sikerült javítani.
Ezek a különösen szegény, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, akik az iskola tanulói létszámának döntő részét adják, semmilyen más módon nem jutnának el nyári táborokba, vagy szervezett sportolási lehetőséghez – mutatott rá a pályázat jelentőségére az abaújkéri iskola vezetője. Szabó László igazgató hozzátette; nyáron ezek a gyerekek szinte soha, sehova nem mennek. Sokaknak közülük, bár már felső tagozatosok vagy a középiskolát járják, ez volt életük első nyaralása. Külön haszon, hogy a pályázat segítségével szervezett táborokban például környezetvédelmi, nyelvi ismereteik bővítésére is lehetőség volt, illetve szervezett mozgásos tevékenységekre, sportra is sor kerülhetett, amiben szintén ritkán lehet részük a tanórákon kívül.
További igény, szükséglet volt a gyerekek családi hátterének intenzív bevonása, mert a szülők, főleg a legszegényebb családokban élő szülők sajnos nem egyszer gyanakvók, bizalmatlanok az iskolával, pedagógusokkal szemben. Szintén jelentős segítséget jelent a pedagógiai munkában a tanár, nevelő kollégák továbbképzése, amit szintén a projektből finanszírozhattunk – mutatott rá a vezető. Kifejezetten olyan ismereteket taníthattunk a kollégáknak – agressziókezelés, bizonyos szociális, egészségügyi szituációk komplex felismerése és kezelése – amelyek mindennapi munkájukban elengedhetetlenek.
A sorozatban megvalósított összesen 8 programba mintegy 440 tanulót és 60 pedagógust sikerült aktívan bevonni, a sikeres, Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósított, a költség 100 százalékát fedező pályázat azonosítószáma: TÁMOP-3.1.4-C-14-2015-0184.

free submit link    tanfolyam, képzés, tanfolyamkereső adsl díjak, adsl árak, sebességteszt, adsl kereső, szélessáv   
Kiadja: Eduwork.hu Kft.

tanfolyam | SEO