Nem a pénz és a csillogás vonzza a magyarokat Amerikába, hanem ... - Az “Amerikai magyar vagy magyar amerikai?” szociológiai kutatás eredménye

 

 Vajon kik azok az amerikai magyarok és kik a magyar amerikaiak? Hogy és mikor kerültek az Egyesült Államokba? Hogyan boldogulnak az Újvilágban és mit gondolnak az Óhazáról? Mitől marad valaki magyar Amerikában és mitől amerikanizálódik?
 
Nem a pénz és a csillogás vonzza a magyarokat Amerikába, hanem ...
- Az “Amerikai magyar vagy magyar amerikai?” szociológiai kutatás eredménye -
 
Ezekre a kérdésekre kereste a válaszokat a 2015 tavaszán lefolytatott, ezidáig egyedülálló, kvantitatív jellegű online felmérés. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete által szakmailag támogatott, de civil kezdeményezésben az intézettől függetlenül lebonyoltott magyar és angol nyelvű online adatfelvétel 47 kérdésére 2,200 Amerikában élő magyar válaszolt. A kérdőívre válaszolók döntő többsége ugyan - az elmúlt átlag 19 év során - Magyarországról érkezett, de a felmérésben résztvevők közel egyharmada már az USÁ-ban született.
 
A többség ugyan még Amerikában élő magyarként definiálta magát, de már inkább az Egyesült Államokat tartotta hazájának. A Magyarországról bevándoroltak identitásának legmeghatározóbb tényezői között a következők szerepeltek:
  • ·        Amerikai életük sikeressége a magyaroszágihoz képest
  • ·        Az érkezés éve Amerikába
  • ·        A magyar néptánc jelentősége
 
A kutatás eredményei további érdekességekkel is szolgálnak:
  • ·        Kizárólag gazdasági okokra hivatkozva csak nagyon kevés résztvevő vándorolt ki.
  • ·        Többségük már lényegesen jobbnak tartja amerikai életét a magyaroszáginál.  
  • ·        A válaszadók közel ugyanolyan gyakran használják az angol és magyar nyelvet otthonukban, de a Magyarországról érkezett szülők legfiatalabb gyermekei már alig tudnak magyarul.
  • ·        Kétharmaduk amerikai állampolgár és elenyésző azok száma, akik biztosak visszaköltözésükben.
  • ·        Átlagosan kétszer látogattak haza az elmúlt 5 évben, de a kérdőívet kitöltők több mint fele legalább heti rendszerességgel ápolja otthoni kapcsolatait.

 
További információ
 
Farkas Dezső                        Dezsofarkas@yahoo.com+1-908-672-1009
Kutatásvezető
 
Los Angeles, 2015 szeptember 21.
free submit link    tanfolyam, képzés, tanfolyamkereső adsl díjak, adsl árak, sebességteszt, adsl kereső, szélessáv   
Kiadja: Eduwork.hu Kft.

tanfolyam | SEO