A Boehringer Ingelheim és a Tsinghua Egyetem között létrejött infekció-immunológiai együttműködés

A Boehringer Ingelheim és a Tsinghua Egyetem között létrejött együttműködés célja az immunrendszer aktivizálásán alapuló új megközelítések kidolgozása a fertőző betegségek kezelése terén

  • Az együttműködés célja az immunmoduláció elvén alapuló, áttörően új terápiás megközelítések kidolgozása a fertőző betegségek kezelésére
  • Az infekció-immunológia a Boehringer Ingelheim Research Beyond Borders (RBB) részlegének új kiemelt területe. A részleg a vállalat fő tevékenységi területén kívül eső új tudományos és műszaki eredményekkel foglalkozik
  • A Boehringer Ingelheim és a Tsinghua Egyetem közös infekció-immunológiai kutatóközpontot hoz létre az új terápiás koncepciók vizsgálatára és a saját, valamint más tudományos szervezetek kutatói közötti együttműködés koordinálására

Ingelheim, Németország és Peking, Kína – 2018. szeptember 10. – A Boehringer Ingelheim és a pekingi Tsinghua Egyetem között együttműködés jött létre, melynek célja a fertőző betegségek kezelésére alkalmas immunterápiák kutatása és fejlesztése. Az újonnan létrejövő közös infekció-immunológiai kutatóközpontban a kutatók az immunmodulációs mechanizmusokban rejlő lehetőségeket aknázzák ki a fertőző betegségek kezelésére. Az Tsinghua Egyetem a fertőző betegségek kutatása és az immunológiai terén felhalmozott világszínvonalú tudásbázissal, a Boehringer Ingelheim pedig a megfelelő kezeléssel még nem rendelkező betegségeket célzó új terápiák fejlesztése terén gyűjtött tapasztalataival és a tumorimmunológia és az immunmoduláció terén folytatott, kiterjedt kutatási és fejlesztési programjaival járul hozzá az együttműködéshez.

A fertőző betegségek, köztük az alsó légúti fertőzések (pl. bakteriális/vírusos eredetű tüdőgyulladás) és a tuberkulózis világszerte a vezető halálokok és megbetegedések közé tartoznak. Kínában a krónikus hepatitis-B és a tuberkulózis prevalenciája és mortalitási mutatója egyaránt magas. Bár a kórokozókat célzó kezelések és védőoltások az elmúlt évtizedekben nagy mértékben mérsékelték a fertőző betegségek következményeit, azok továbbra is komoly egészségügyi problémát jelentenek. A rezisztencia terjedése miatt számos antibakteriális és antivirális gyógyszer hatásossága veszélyben forog. Az elmúlt három évtizedben nem fejlesztettek ki új antibiotikum-osztályt. Sok kezelés nem vezet teljes gyógyuláshoz, emiatt nagy számú betegnél alakul ki tartósan fennálló fertőzés.

A rákhoz hasonlóan sok kórokozó is gátolja vagy módosítja a megtámadott szervezet immunrendszerét, így az nem tud megfelelően fellépni vele szemben. Az immunrendszer aktivizálásán alapuló terápiák, amelyek gyökeres áttörést hoztak a rák kezelésében, hasonló jelentőséggel bírhatnak a fertőző betegségek esetében is.

„Az innováció révén történő értékteremtés a Boehringer Ingelheim célja a még hiányzó gyógymódok keresése és a társadalom szolgálata érdekében - mondta Zheng You professzor, a Tsinghua Egyetem alelnöke. A Tsinghua Egyetem az innovációt a tevékenységei egyik legfontosabb jellemzőjének tartja, így ez képezi a mostani együttműködés szinergisztikus alapját.”

Chen Dong professzor, a Tsinghua Egyetem Orvosképző Iskolájának dékánja elmondta: „A jövőben a Boehringer Ingelheim immunonkológiai és immunológiai szakértelmét, valamint az új hatóanyagok felfedezése és klinikai fejlesztése terén felhalmozott tapasztalatát és az egyetemünk fertőzések elleni kezelések, különösen az immunmoduláció kutatása terén összegyűjtött kimagasló tudását és szakértelmét közösen állítjuk azoknak a betegeknek a szolgálatába, akiknek betegségére még nincs megfelelő kezelés.”

„A közös kutatócentrumban a tudósainknak lehetőségük nyílik arra, hogy szorosan együtt dolgozzanak a Tsinghua Egyetem kiváló kutatóival újfajta kezelési megközelítések kidolgozásán az immunológia és a fertőző betegségek terén - mondta el Clive R. Wood, Ph.D., a Boehringer Ingelheim gyógyszerkutatási tevékenységért felelős vezető alelnöke. Az együttműködés elvezethet oda, hogy új megközelítéseket ismerünk meg a jelenleg nem kezelhető fertőző betegség gyógyítása terén.”

„A Tsinghua Egyetemmel kialakítandó együttműködés is annak a jele, hogy elkötelezettek vagyunk a kínai kutatás és fejlesztés támogatása mellett, és egyben annak elismerése, hogy Kína számos tudományterületen vezető pozíciót ért el” - mondta David Preston, a Boehringer Ingelheim Greater China elnök-vezérigazgatója.

Az együttműködést a Boehringer Ingelheim Research Beyond Borders (RBB) részlege és az immunonkológiai és immunmodulációs kutatásokkal foglalkozó osztálya kezdeményezte. A fertőző betegségek immunológiája új kutatási terület a Boehringer Ingelheim RBB részlege számára, többek között a génterápia, a regeneratív gyógyászat és a mikroflóra emberi egészségben és megbetegedésekben játszott szerepe mellett.

Az új együttműködéssel a Boehringer Ingelheim tovább bővíti tevékenységét Kínában, amely a biológiai gyógyászati innováció egyik leggyorsabban fejlődő színtere. A vállalat a legmodernebb tudományt távlati szemlélettel ötvözi, hogy újabb áttöréseket érjen el az orvostudományok terén, és javítsa azoknak a betegeknek az életét, akiknek betegségére még nincs megfelelő kezelés.

Boehringer Ingelheim
A Boehringer Ingelheim egy kutatásorientált gyógyszeripari vállalat, amelynek célja a betegek egészségének és életminőségének javítása. Ezen belül elsődlegesen azokra a betegségekre összpontosít, amelyekre még nem létezik megfelelő kezelés. Elsősorban olyan, innovatív terápiákat fejleszt, amelyekkel meghosszabbítható a betegek élete. Az állatgyógyászat terén a Boehringer Ingelheim fő területe a megelőzés.

A Boehringer Ingelheim 1885-ös alapítása óta családi tulajdonban áll, és mára a gyógyszeripar első 20 vállalata között tartják számon. A vállalat mintegy 50 000 munkavállalót foglalkoztat, akik nap mint nap részt vesznek az innováción alapuló értékteremtésben a vállalat három üzletágában: humán gyógyászat, állatgyógyászat és biológiai gyógyászati termékek. 2017-ben a vállalat nettó árbevétele megközelítette a 18,1 milliárd eurót. Kutatásra és fejlesztésre több mint három milliárd eurót, a nettó árbevétel 17,0%-át fordította.

Családi tulajdonban álló vállalatként a Boehringer Ingelheim generációkra tervez, és a hosszú távú sikerre összpontosít. Ennek megfelelően célja a saját erőforrásaiból megvalósított, organikus növekedés, miközben a kutatás terén folyamatosan nyitott az együttműködésre és a stratégiai szövetségekre. A vállalat természetesnek tartja, hogy minden tevékenységével kapcsolatban felelősséggel tartozik az emberiség és a környezet felé.

A Boehringer Ingelheimről további információk találhatók a vállalat honlapján (www.boehringer-ingelheim.com) és éves beszámolójában (http://annualreport.boehringer-ingelheim.com).

A Tsinghua Egyetem Orvosképző Iskolája
A Tsinghua Egyetem Orvosképző Iskoláját 2001. október 25-én alapították. 2016 szeptembere óta az intézmény dékáni tisztjét Dr. Chen Dong világszerte elismert immunológus tölti be.

Az Orvosképző Iskola jelenleg négy fő szervezeti egységet foglal magába: Alapvető Orvostudományok Tanszéke, Biomérnöki Tanszék, Klinikai Orvostudományi Iskola és Közegészségügyi Központ.

Közel 16 évnyi aktív fejlődés után a Tsinghua Egyetem Orvosképző Iskolája színvonalas orvosképzési és posztgraduális képzési programot működtet, kiterjedt tudományos kutatási tevékenységet folytat, és kiemelkedő oktatói karral rendelkezik. Az Alapvető Orvostudományok Tanszéke figyelemre méltó eredményeket ért el az alapkutatások, többek között a biofizika, biokémia, immunológia, mikrobiológia, valamint a fertőző betegségek, a tumorbiológia stb. terén. Kiemelkedő nemzetközi elismertségre tett szert különösen a fertőző betegségek és az immunmoduláció terén, és a legnevesebb szakmai folyóiratokban tesz közzé publikációkat.

Az Orvosképző Iskola hosszú távú együttműködést alakított ki több vezető gyógyszeripari vállalattal (pl. Bayer, Bristol-Meyer Squibb, GSK). Ez lehetővé teszi, hogy a kutatási eredmények alapján innovatív gyógyszerek jöjjenek létre olyan betegségekre, amelyek ma még nem kezelhetők megfelelően.

A Tsinghua Egyetem
A Tsinghua Egyetemet 1911-ben alapították, eredetileg „Tsinghua Xuetang” néven. 1912-ben átnevezték „Tsinghua School”-ra. Az egyetemi részleg 1925-ben jött létre. Az intézmény 1928-ban vette fel a “National Tsinghua University” nevet.

Az intézmény oktatói fontosnak tartották a kínai és nyugati kultúrák, a természet- és a bölcsészettudományok, a régi és az új összekapcsolását. A Tsinghua Kínai Klasszikusok Intézetének „négy tanítójaként” ismert tudósok - Wang Guowei, Liang Qichao, Chen Yinque és Zhao Yuanren - markánsan képviselték ezt az álláspontot, ami alapvetően meghatározta az intézmény további fejlődését.

Az 1937-es japán megszállás nyomán kitört háború miatt az egyetem arra kényszerült, hogy Kunming városába költözzön, ahol egyesült a Pekingi Egyetemmel és Nankai Egyetemmel, létrehozva az Egyesült Délnyugati Egyetemet. 1946-ban, a háború után az egyetem visszaköltözött eredeti helyére, Pekingbe.

A Kínai Népköztársaság létrejöttét követően az 1952-ben kezdődő, az ország valamennyi egyetemére és főiskolájára kiterjedő átszervezési program keretében az egyetem politechnikai intézetté alakult, amely elsősorban a műszaki tudományokkal foglalkozott. 1952 novemberében Jiang Nanxiang lépett az intézmény élére, aki sokat tett azért, hogy az Tsinghua Egyetem olyan országos központtá váljon, amely kiváló szakértelemmel és morális tartással egyaránt rendelkező mérnököket és tudományos szakembereket képez.

Az 1978-as kínai nyitás óta bekövetkezett rohamos ütemű fejlődésnek köszönhetően a Tsinghua Egyetem mára minden tudományterületet lefedő kutatóegyetemmé vált. Jelenleg 14 iskolával, 56 tanszékkel, természettudományi, műszaki, bölcsészettudományi, jogi, orvosi, történettudományi, filozófiai, gazdaságtudományi, vállalatirányítási, oktatási és művészeti karral rendelkezik. Több mint 25 900 hallgatója közül az alapképzésben részt vevők száma 13 100, a posztgraduális tanulmányokat folytatóké 12 800. A leginkább elismert kínai egyetemek egyikeként a Tsinghua fontos szerepet tölt be a tehetséggondozásban és a tudományos kutatás ösztönzésében.

Oktatási filozófiájának alapelve a hallgatók morális tartásának biztosítása. Az egyetem alapítása óta több mint 120 000 diplomát szerzett hallgató között számos kiemelkedő tudóst, vállalkozót és politikust találunk, akikre tisztelettel tekintenek és emlékeznek kínai honfitársaik.

A „társadalom iránti felelősség és az önfegyelem” mottó alapján, a „tettek többet mondanak, mint a szavak” szellemében működő Tsinghua Egyetem célja, hogy hozzájáruljon a kínai társadalom jóllétéhez és a világ fejlődéséhez.

free submit link    tanfolyam, képzés, tanfolyamkereső adsl díjak, adsl árak, sebességteszt, adsl kereső, szélessáv   
Kiadja: Eduwork.hu Kft.

tanfolyam | SEO