Új típusú katalizátort fejlesztettek

A XiMo Hungary Kft. 55,46 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a közép-magyarországi régióban” című program keretében.

A 142 millió forintot meghaladó összköltségvetésű projekt során Mo- és W-alapú metatézis katalizátor kifejlesztése és innovatív kiszerelése valósult meg.

A projekt célja új típusú molibdén (Mo) és volfrám (W) alapú metatézis katalizátor kifejlesztése, ipari gyártásra alkalmas méretnövelt szintézisének kidolgozása, és innovatív formában kiszerelt prototípusának elkészítése volt.

A fejlesztés keretében a XiMo Hungary Kft. két, a piacon korábban még nem létező, egyedülálló, szerkezetileg és katalitikus sajátságait tekintve eltérő, ugyanakkor iparilag gazdaságosan hasznosítható Mo és W alapú fémkomplex kifejlesztését valósította meg.

A projekt során összegyűjtött ismereteket a vállalkozás ipari gyártásra alkalmas, méretnövelt szintézis kidolgozásában hasznosította. Az ily módon előállított, nagyfokú katalitikus aktivitással bíró fémkomplexek kiszerelésére olyan eljárást dolgozott ki, mely lehetővé teszi ezeknek az eredendően nagyon aktív, és ebből kifolyólag rendkívül érzékeny anyagoknak egy átlagosan felszerelt szerves kémiai laboratóriumban való felhasználását.

A kísérleti fejlesztés eredményeként megszületet új kiszerelési forma felhasználóbarát, easy-to-use sajátságának köszönhetően jelentősen hozzájárul a tudományterület fejlődéséhez. Ahhoz, hogy az eredeti elgondolásból egy gazdaságosan gyártható széles vevői kört ellátni képes tömegtermék lehessen szükség volt egy, az újfajta kiszerelés automatizálását lehetővé tevő berendezés prototípusának kifejlesztésére is.

A fejlesztés eredményeként létrejött termék ipari felhasználás szempontjából kedvezőbb tulajdonságokkal bír, előállítási költségei és fajlagos felhasználási igénye kisebb lehet, mint a versengő termékeké, ami árelőnyt jelent. A termékek iránti kereslet elsősorban az alapvetően új kémia szerkezetek előállítását célzó multinacionális gyógyszeripari, agro és polimer cégek, illetve az innovatív projekteket kereső kutató szervezeteke részéről várható. Ezen túlmenően az is fontos motivációs tényező lehet, hogy a nagyhatékonyságú katalizátorok használata révén a már meglévő technológiák költséghatékonysága is tovább javítható.

A felhasználóbarát kiszerelés kidolgozása és piaci bevezetése lehetővé teszi, hogy a nagyhatékonyságú Mo- és W-alapú katalizátorok világviszonylatban elérhetővé váljanak mind a gyógyszer-, vegyipar, valamint az akadémiai kutatók számára.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a közép-magyarországi régióban” (KMR_12) elnevezésű pályázati kiírásán 55 464 647 forintos támogatást elnyert, 142 217 043 forint összköltségvetésű projekt 2012. december 1-én indult és 2015. május 31-én zárult.

isite toplista    tanfolyam, képzés, tanfolyamkereső adsl díjak, adsl árak, sebességteszt, adsl kereső, szélessáv   játékok

Kiadja: Eduwork.hu Kft.

játékok | tanfolyam | SEO | flappy bird játék