Innovációs programok a művészetoktatásban

                                                      

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2015. október 31-én zárul az „Innovációs programok a művészetoktatásban” (TÁMOP-3.1.4.C-14/2015-0335) című projekt. A szarvasi Chován Kálmán Művészeti Alapiskola 2015. Május 15. És 2015. Október 31. Között valósított meg értékes nem formális és informális programokat Szarvason.

A Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola alapfokú művészetoktatási intézmény, ahol különböző művészeti tagozatokon: zene, tánc, képzőművészeti és dráma tanszakon történik oktatás. Az intézmény önálló zeneiskola 1964 óta, majd 1992-ben a tánc, 1996-ban képzőművészeti tanszakokkal, 2001-ben drámajáték tagozattal bővülve alakult át művészeti alapiskolává.

A pályázat lehetőséget adott a tanórán kívüli teljes személyiséget fejlesztő programok megvalósítására, különös tekintettel a kompetenciák tanórán kívüli fejlesztésére. A projekt során tanulóinknak 4 sport tábort, 2 egészségnapot, 2 komplex közlekedés projektet tartottunk, valamint 1-1 fő továbbképzését a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzéseken, 10 főét pedig szaktárgyi továbbképzésen valósítottuk meg. A programba több mint 250 tanulót tudtunk bevonni, mely iskolánk tanulói létszámának több mint három negyede. Célunk volt, hogy a projektben tervezett tevékenységek során az iskola tanulói a tanórán túl megismerkedjenek az aktív mozgás fontosságával, a szabadban végzett tevékenységek, a helyes táplálkozás hatásaival az egészséges életmódra. Tudatosan védjék saját és társaik testi épségét a közlekedésük során. A pedagógus kollégák – az órai foglalkozásokon túl is – lehetőséget kaptak a gyerekek komplex nevelésére. A továbbképzéseken megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel szélesítették látókörüket.

Összességében javult és bővült a projektben résztvevő gyermekek és tanulók kompetenciája és tudása. Lehetőségük volt, hogy kibontakoztassák művészeti és kreatív képességeiket, amely hosszú távon növelheti mind a munka-erőpiaci értéküket, mind a város kulturális életében való aktív részvételüket és megjelenésüket.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - 1051 Budapest, Nádor u. 32.

KLIK Szarvasi Tankerület - 5540 Szarvas, Deák F. U. 2.

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola - 5540 Szarvas, Kossuth tér 3.

Képtalálat a következőre: „esza szechenyi 2020”

free submit link    tanfolyam, képzés, tanfolyamkereső adsl díjak, adsl árak, sebességteszt, adsl kereső, szélessáv   
Kiadja: Eduwork.hu Kft.

tanfolyam | SEO