Légy a saját életed CEO-ja!

Magyarok által vezetett nemzetközi konzorcium egy olyan Youth Camp képzési programcsomagot hozott létre, amely a hátrányos helyzetben lévő fiatalok helyzetén kíván változtatni annak érdekében, hogy sikeresen léphessenek be a munkaerőpiacra.

A projekt során kifejlesztettek egy átfogó, nem-formális tréning programot, amely a későbbiekben hozzásegíti a résztvevőket a nemzetközileg elismert EBC*L (European Business Competence* Licence) tanúsítvány megszerzéséhez is. A projekt fiatal álláskeresők – különös tekintettel társadalmi vagy gazdasági szempontból hátrányos helyzetű fiatalok – számára kínál alapvető gazdasági ismereteket és olyan kulcskompetenciákat, melyek a munkaerőpiacra való belépést sikeressé teszik, szinkronban a KC 1,3,4,5,6,7 Európai Közösség Kulcskompetenciák Keretmegállapodásával. A Youth Camp képzési programcsomag a következőket tartalmazza:

 • gazdasági gondolkodást, tervezést és cselekvést, valamint személyes és szociális kompetenciákat célzó tanulási célok katalógusa
 • didaktikai és módszertani koncepció, amely biztosítja, hogy a tréninganyag élet- cselekvés- gyakorlat- és médiaorientált, és így valószínűleg növeli az érdeklődést a nehezen elérhető célcsoport számára, növeli motivációjukat.
 • kapcsolódási pontok a meglévő EBC*L LifeManagement tanúsítvánnyal, amely lehetővé teszi, hogy a résztvevők nemzetközileg elismert vizsgát vállalhatnak a képzés végén
 • vonzó és motiváló face-to-face és online tananyagok készítése az előző három területre
 • útmutató az ifjúság területén tevékenykedő ifjúságsegítők, trénerek számára, mely bemutatja, hogy hogyan kell felhasználni ezeket az anyagokat

A kitűzött célokat az alábbiak révén érték el:

 • A fiatalok munkanélküliségi és munkanélküliségéhez vezető okokra vonatkozó kezdeti kutatás (O1).
 • A kutatás eredményei alapján kidolgozott és összeállított 100 képzési célt tartalmazó Curriculum (O2), mely a Youth Camp tréning tananyaga. A célkitűzések kiterjednek a gazdasági gondolkodás, a tervezés és a cselekvés, valamint a személyes és szociális kompetenciák témaköreire, melyek négy különböző konkrét célkitűzést fogalmaznak meg:
 1. Növelni a motivációt és a nyitottságot a proaktivitás felé
 2. Vedd kezedbe az életed irányítását
 3. Kifejleszteni alapvető társasági készségeket
 4. Alapszintű üzleti tudást szerezni

A Youth Camp Curriculum jelenleg magyar és angol nyelven érhető el.

 • Képzési anyagok gyűjteménye – Training KIT (O3). Ez a dokumentum azokat az anyagokat és forrásokat tartalmazza, amelyeket a partnerség fejlesztett ki a tréning program számára. Ez a didaktikai és módszertani koncepció biztosítja azt, hogy a tréningprogram élet- cselekvés- gyakorlat- és médiaorientált legyen, és ezáltal felkelti a nehezen motiválható célcsoport érdeklődését is, vonzó és motiváló face-to-face és online tananyag-összeállítást tartalmaz. A Training KIT-et a tanfolyam résztvevői és a trénerek, ifjúságsegítők egyaránt használhatják. Az egyéni gyakorlatok és források könnyen megtalálhatók és multiplikálhatók. A Training KIT olvasható angol, magyar, lengyel és spanyol nyelven.

 

Az E+ EU Programme 2014-2020 „2 Strategic Partnership for Youth” keretében megvalósult „Youth Camp for fostering entrepreneurship among youth in Europe” című, 2016-2-HU02-KA205-001831 azonosító számú projekt 2016. szeptember 1-én indult és 2017. augusztus 30-én zárult.

free submit link    tanfolyam, képzés, tanfolyamkereső adsl díjak, adsl árak, sebességteszt, adsl kereső, szélessáv   
Kiadja: Eduwork.hu Kft.

tanfolyam | SEO