TÁMOP-3.3.17-15/1-2015-0002 „Egészség – fenntarthatóság – öngondoskodás kertpedagógiai alapokon”

 
 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
 
Sajtóközlemény               
Egészség – fenntarthatóság – öngondoskodás kertpedagógiai alapokon
 
 
A TÁMOP-3.3.17-15/1-2015-0002 azonosító számú „Egészség – fenntarthatóság – öngondoskodás kertpedagógiai alapokon” elnevezésű projekt az Eszterházy Károly Főiskola és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ konzorciumi együttműködése keretében valósul meg. A pályázat elsődleges célja a hátrányos helyzetű tanulók társadalmi beilleszkedésének elősegítése a helyi természeti adottságok figyelembe vételével, szem előtt tartva a mezőgazdasági és a szakmai ismeretek elsajátítását.  A projekt keretében a megítélt támogatás összesen 197.154.496 Ft.
 
Az Eszterházy Károly Főiskola és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) konzorciumi együttműködésével megvalósuló projekt támogatási szerződése 2015. szeptember 4-én lépett hatályba. A KLIK részéről a projektben 15 intézmény vesz részt, mely 7 tankerületet érint.
A pályázatban az Eszterházy Károly Főiskola részéről 5 modul kerül kidolgozásra a fenntarthatósági, egészségnevelési és prevenciós, valamint környezeti nevelési és biokertészeti tudás elsajátítására. A tevékenységek a szakmai ismeretek megszerzésére irányulnak, melyek a tanulók életesélyeinek javítását segítik elő. A cél a tanórán kívüli programokkal a gyermekek társas és szociális kompetenciának, valamint koncentrációs képességeinek fejlesztése, emellett tanulási, problémamegoldó és döntési kompetenciáik erősítése. Fentiekhez kapcsolódóan a résztvevő intézmények pedagógusai számára továbbképzéseken való részvételre és külföldi jó gyakorlatok megismerésére is lehetőség nyílik.

 

free submit link    tanfolyam, képzés, tanfolyamkereső adsl díjak, adsl árak, sebességteszt, adsl kereső, szélessáv   
Kiadja: Eduwork.hu Kft.

tanfolyam | SEO