Sajtóközlemény - Sikeresen lezárult a „Támogatott foglalkoztatás a Katonai Emlékparkban” projekt

A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. márciusában pályázatot nyújtott be a „Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével" című pályázati felhívására. A pályázat elbírálása 2013. decemberében pozitív bírálati eredménnyel megtörtént. A TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0432 azonosítószámú projekt keretében – melynek célja a fiatalok foglalkoztatásának, munkatapasztalatuk megszerzésének elősegítése, a civil szervezetek fejlesztése – 3 főt alkalmaztunk.

A projekt megvalósítása 2014. március 01. – 2015. június 15. közötti időszakban történt. Támogatás mértéke: 12 172 280 Ft, 100% vissza nem térítendő támogatás. A Katonai Emlékpark Kft. célja az volt, hogy olyan munkavállalókat keressen és alkalmazzon a projekt keretében, akik – a projekt időtartamában, valamint a pályázat tartalmának megfelelő 3 hónapos kötelező továbbfoglalkoztatáson túl is – a Katonai Emlékpark munkavállalóivá válnak, illetve a projekt időszakában a munkatapasztalatuk növelésével és a munkához való viszonyuk erősítésével a munkaerőpiac értékesebb tagjaivá váljanak. A projekt céljainak elérése érdekében a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. az érintett munkavállalók egyéni képzését és fejlesztését, a munkához való viszonyuk erősítését, a munkaerő-piaci kudarcok csökkentését, valamint a munkahelyi közösség erősítését tűzte ki célul, s a projektidőszak végére teljesítette is azt. A projektben – a fluktuáció következtében – összesen hat fő vett részt, akik közül többen már a pályázat megvalósításai időszakában a képzettségüknek megfelelő, állandó munkahelyet találtak maguknak, bizonyítva ezzel is, hogy a program hozzájárult a fiatalok foglalkoztatásának biztosításához, a szükséges munkatapasztalat megszerzéséhez.

free submit link    tanfolyam, képzés, tanfolyamkereső adsl díjak, adsl árak, sebességteszt, adsl kereső, szélessáv   
Kiadja: Eduwork.hu Kft.

tanfolyam | SEO