Megvalósult a TÁMOP-3.1.2-12/2-2012-0012 azonosítószámú „Természettudományos tartalmakhoz kapcsolódó IKT alapú mérés (Digitális Öveges)” című projekt.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Megvalósult a TÁMOP-3.1.2-12/2-2012-0012 azonosítószámú „Természettudományos tartalmakhoz kapcsolódó IKT alapú mérés (Digitális Öveges)” című projekt.

Lezárult a Consilium-Tender Kft., a Modern Oktatási Eszközök Kft., valamint az OKKER Kiadói és Kereskedelmi Zrt. innovatív pedagógiai fejlesztése, amely az Európai Szociális Alap 400 millió forintos támogatásával valósult meg a Széchenyi 2020 program keretében. A fejlesztés eredménye megkönnyíti a pedagógusok számára elektronikus tesztsorok összeállítását, ezáltal hatékonyabbá téve a tanulók mérését és értékelését.

Az elektronikus eszközök elterjedésével megnőtt az igény a tanulók elektronikus tesztelésére, amely jelentősen bővíti a tanulók teljesítményének ellenőrzési lehetőségeit a hagyományos dolgozatíráshoz és feleltetéshez hasonlítva. Azonban a különböző formátumokban létrejövő feladatok, tesztsorok az elektronikus rendszerekben csak nehezen voltak összekapcsolhatóak, ezáltal a pedagógusra terhelve a tesztek kifejlesztését, szerkesztését, kipróbálását és alkalmazását. A Digitális Öveges projekt keretében azonban létrejött egy olyan, több komponensű online rendszer, amely lehetővé teszi a különböző forrásokból származó digitális tesztfeladatok újrahasznosítását és átjárhatóságát az iskolánként, sőt sokszor tantermenként eltérő feltételek között is. A rendszer a technológiai interoperabilitás mellett a fő hangsúlyt a pedagógiai átjárhatóságra helyezte, amely a kimeneti követelmények (kerettantervek) alapján teszi kereshetővé az egyes tesztfeladatokat.

A projekt keretében több ezer elektronikus tesztfeladat, tananyag és animáció is elkészült – lefedve a Matematika és Környezetismeret tantárgyakat 1-4. évfolyamokon –, amelyek 36 pedagógus bevonásával az ország különböző iskoláiban kerültek kipróbálásra és továbbfejlesztésre. A fejlesztés eredményeképpen előálló online rendszer elemei:
1. Kerettantervi azonosító rendszer
2. Online Teszt Szerkesztő és Lejátszó rendszer
3. Egységes E-Learning keretrendszer.

A fejlesztés eredményei több hazai fórumon is bemutatásra kerültek és beépülnek az OFI által fejlesztendő Köznevelési Portálba is.

free submit link    tanfolyam, képzés, tanfolyamkereső adsl díjak, adsl árak, sebességteszt, adsl kereső, szélessáv   
Kiadja: Eduwork.hu Kft.

tanfolyam | SEO