Elindult, a természettudományos labor építési-és felújítási munkálatai pedig már be is fejeződtek a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0012 azonosítószámú „A természettudományos oktatás megújítása a keszthelyi Vajda János Gimnáziumban” című projekt megvalósítása során

Korábban a Zala Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő Vajda János Gimnázium a KLIK megalakulásával 2013.03.31. napjával a KLIK Keszthelyi Tankerülethez került, így a pályázatban is átvette a Kedvezményezett szerepét. A Társadalmi Megújulás Operatív Program „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című felhívásra benyújtott „A természettudományos oktatás megújítása a keszthelyi Vajda János Gimnáziumban” TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0012 azonosító számú projektre összesen 310.64 millió Forintot nyert el a Kedvezményezett, mely az Európai Únió és az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásának támogatásával valósul meg.

A projekt célja a természettudományos tantárgyakat emelt szinten oktató keszthelyi Vajda János Gimnázium természettudományos laboratóriumának korszerűsítése modern eszközök és módszerek alkalmazásával, valamint a laboratórium működtetéséhez szükséges humánerőforrás biztosítása, felkészítése és továbbképzése a természettudományos oktatás megújításának és vonzóbbá tételének érdekében.
Az előbbi megvalósítása keretében kialakításra kerül egy modern színvonalú, a természettudományos oktatáshoz kapcsolódó természettudományos kísérletek és mérések elvégzésére alkalmas középiskolai multifunkcionális 36 férőhelyes laboratórium, két azonos infrastruktúrával rendelkező részre osztható kivitelben, továbbá megtörténik a laboratóriumi munkát megvalósítani képes és a tanulók széles körét a kísérletezésbe bevonó, speciális szaktudást nyújtó képzések lebonyolítása mind a projektet megvalósító Vajda János Gimnázium, mind a bevont általános iskolai partnerintézmények pedagógusai számára.
A projekt szakmai megvalósítása a 2014/2015-ös tanév folyamán indul. A megvalósítás időszakában a bekapcsolódó általános iskolák 7-8. osztályos tanulói a délelőtti tanítási rendbe beépítve összesen 300 órában vehetik igénybe térítésmentesen a kialakított labort kísérletek/mérések elvégzése céljából. A projekt keretében kialakított természettudományos laboratórium tehát lehetőséget ad a korszerű pedagógiai módszerek (a tanulók kísérletezésbe történő bevonásán alapuló kooperatív tanulás, projektmódszer) megvalósítására, valamint az intézményközi disszeminációra és a jó gyakorlatok átadásának rendszerszintűvé emelésére.

isite toplista    tanfolyam, képzés, tanfolyamkereső adsl díjak, adsl árak, sebességteszt, adsl kereső, szélessáv   játékok

Kiadja: Eduwork.hu Kft.

játékok | tanfolyam | SEO | flappy bird játék