Sikeresen zárult a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium Boldog Ceferino Programja

ROMA SZAKKOLLÉGIUMOK TÁMOGATÁSA, A TÁMOP-4.1.1.D-12/2/KONV-2012-0008 PÁLYÁZATI SZÁMÚ BOLDOG CEFERINO PROGRAM ZÁRÁSÁRÓL.
2015. augusztus 31-én sikeresen zárult a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium által 176.747.238 forint Európai Uniós forrásból megvalósított TÁMOP-4.1.1.D-12/2/KONV-2012-0008 pályázati számú Boldog Ceferino Program.
A Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában 2012-ben megnyitott intézmény olyan komplex projektet valósított meg, mely támogatja az érett, felelősségvállalásra képes keresztény értékrendű, a roma integrációban részt vállaló leendő értelmiségiek formálását, akik kibontakoztatják képességeiket és felismerik küldetésüket. A szakkollégium célja hozzájárulni a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató, sikeres értelmiségiek kineveléséhez, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel, a roma közösségek erősítésének társadalmi szolgálatával.
A beadott és támogatásra érdemesnek tartott pályázati konstrukciónk illeszkedett a 2011-ben elfogadott Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában és annak cselekvési tervében megfogalmazott célokhoz, illetve a 2011-ben a kormányzat és történelmi egyházak között létrejött, roma szakkollégiumok létrehozására irányuló megállapodásban foglaltakhoz.
A konstrukció részcélja a hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók tanulmányi sikerességének előmozdítása; kutatási tevékenységekbe történő bevonása; társadalmi szerepvállalásának megerősítése. A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium négy területet jelölt meg, ahol fejleszteni kívánja tagjai készségeit, képességeit, hogy motiváltak és képesek legyenek a hazai romastratégia támogatására: keresztény értékrend, identitás (nyitottság más kultúrára), szakmai kiválóság, közösségi élet.
Az intézmény szakkollégiumi ösztöndíjjal is támogatta hallgatóit, hogy a megfelelő tanulmányi eredményt elért, aktív közösségi életet élő hallgatók helytállását elismerje és további kimagasló eredmény elérésre ösztönözze.
Nagy szerepet szántunk kollégiumunkban a tehetséggondozásnak, a tehetségfejlesztésnek. A szakkollégium az egyéni fejlesztési tervek segítségével személyre szabottan segítette a hallgatókat nemcsak tanulmányaikban, identitásuk erősítésében, de közösségi felelősségvállalásuk fejlesztésében, aktív állampolgári magatartásuk kialakításában.
A program keretében nyelvoktatás (angol, német, lovári), szakmai műhelyek (önismeret, tanulásmódszertan, pályaorientáció) és képzések (romológia, magyar művelődéstörténet, üzleti képzés), rendszeres tanulmányi utak (Budapest, Pécs, Sopron, Erdély) és kulturális programok (Romani Design Divatbemutató, Ráczné Kalányos Gyöngyi képzőművészeti kiállítás, Choli Daróczi József irodalmi est, Schild Tamás fotókiállítás, Csányi Sándor monodráma) valósult meg.
A program megvalósításában résztvevő munkatársak több –esélyegyenlőségi, integrációs, tehetséggondozó – akkreditált képzésen gyarapították tudásukat, erősítették szakmai felkészültségüket.
A szakkollégium szakmai programját, melyben 2015. augusztus 31-ig 41 hallgató vett részt, a Gál Ferenc Főiskolával és a Szegedi Tudományegyetemmel való együttműködés is erősítette.

free submit link    tanfolyam, képzés, tanfolyamkereső adsl díjak, adsl árak, sebességteszt, adsl kereső, szélessáv   
Kiadja: Eduwork.hu Kft.

tanfolyam | SEO