Európai uniós projekt keretében munkaerőpiaci szolgáltatások révén kaptak segítséget a hátrányos helyzetű munkavállalók Nógrád megyében

A GINOP 5.1.5-16-2017-00013 számú, „Együtt a munkavállalásért – Nógrád megyében” című projekt keretében széleskörű munkaerőpiaci szolgáltatások révén kaphattak segítséget a munkaerőpiacról tartósan távol lévő álláskereső, illetve inaktív személyek annak érdekében, hogy visszataláljanak a munka világába. A program a Nógrád Megyei Kormányhivatallal együttműködésben valósult meg. A közel 295 millió forintos forrásból megvalósult fejlesztés keretében a Kontakt Alapítvány, a J. L. Seagull Alapítvány, a Munkaerőpiacon Maradás Egyesület és a LEED Nonprofit Kft. négy résztvevős konzorciuma a hozzá irányított álláskereső személyek és az általuk feltárt inaktív személyek számára, lakóhelyükhöz közel biztosítottak a munkaerőpiaci visszalépésre felkészítő szolgáltatásokat. A projektbe 3942 fő bevonását vállaltuk. A programot 4129 fő bevonásával zártuk. A program során több mint 1000 fő munkavállalását segítettük elő. Az érintett személyek a megye minden járásában hozzáférhettek a szolgáltatásokhoz annak érdekében, hogy a munkaerőpiaci visszatérésüket minél hatékonyabban segíthessék elő a szolgáltató szervezetek. Minden programrésztvevő részére egyéni fejlesztési terv készült, mely meghatározta a munkaerőpiaci reintegrációhoz szükséges igénybe vehető szolgáltatások körét, amik az alábbiak lehettek: egyéni munkatanácsadás; pszichológiai tanácsadás; szociális információ nyújtás; egyéni állásfeltárás és elhelyezés; motivációs csoportfoglalkozás; személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő csoportfoglalkozás; munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás; álláskeresési technikák oktatása; munkaerőpiaci mentori szolgáltatás; pályatanácsadás – pályaválasztási tanácsadás (egyéni); vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás. A GINOP 5.1.5-16 Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása elnevezésű program célja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által biztosított munkaerőpiaci eszközök hatékonyságának növelése személyre szabott szolgáltatások révén, tekintettel arra, hogy a Kormány célul tűzte ki a Partnerségi Megállapodásban a munkaerő kínálat fejlesztését aktív eszközökkel, továbbá Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által megvalósított munkaerő-piaci programok civil és nonprofit szervezetek által nyújtott szolgáltatásokkal való kiegészítését. További tájékoztatás a projekt szakmai vezetőjétől, Toldi Enikőtől a toldi.eniko@kontaktalapitvany.org e-mail címen illetve a munkaertnogradban.hu honlapon kérhető.

free submit link    tanfolyam, képzés, tanfolyamkereső adsl díjak, adsl árak, sebességteszt, adsl kereső, szélessáv   
Kiadja: Eduwork.hu Kft.

tanfolyam | SEO